Coloured Glasses

„Coloured Glasses” to program edukacyjny realizowany w ramach działalności wielu organizacji YFU na świecie. Warsztaty „Coloured Glasses” mają na celu promowanie świadomego i aktywnego zaangażowania w dyskurs na temat podstawowych wartości społeczeństwa, a także umożliwienie międzykulturowego doświadczenia również tym osobom, które nie biorą udziału w wymianie młodzieży  YFU.

Warsztaty „Coloured Glasses” dostosowane są zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz wykorzystują metody nauczania pozaformalnego (ang. non-formal learning). Uczestnicy zdobywają wiedzę i uczą się m.in. o systemach wartości, różnicach kulturowych, stereotypach, niewerbalnej i werbalnej komunikacji, jak również o tożsamości kulturowej.

Celem warsztatów jest wprowadzenie młodych ludzi w tematykę edukacji międzykulturowej oraz podniesienie ich świadomości na temat problemów społecznych, u których podstaw leży nietolerancja.

Nazwa „Coloured Glasses” – kolorowe okulary – nawiązuje do analogii okularów, reprezentujących nasze filtry kulturowe, przez które obserwujemy i interpretujemy rzeczywistość.

Warsztaty mają na celu uwrażliwienie młodzieży na ważne kwestie społeczne, takie jak dyskryminacja, uprzedzenia i stereotypy wobec różnic kulturowych. Chcemy również, aby młodzi ludzie czuli potrzebę tolerancji i zrozumienia wobec osób o innych zwyczajach i tradycjach. Postrzegamy warsztaty „Coloured Glasses” jako cenny składnik nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego.

Warsztaty „Coloured Glasses”, podobnie jak działalność YFU, organizowane są na zasadzie non-profit. Prowadzone są one przez przeszkolonych pracowników i wolontariuszy. Dzięki temu, że stosujemy bezpośrednie podejście do wszystkich uczestników, uczniowie i studenci mają możliwość spotkania się i wspólnej pracy na tym samym poziomie.

Najważniejsze fakty

 • Proponujemy warsztaty o tolerancji dla młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 18 lat.
 • Nasze warsztaty są bezpłatne.
 • Zespół wyszkolonych wolontariuszy i liderów dostosowują tematykę i poziom zaawansowania warsztatów do grupy docelowej programu.
 • Warsztaty „Coloured Glasses” są elementem działalności Youth for Understanding.

ZAPROŚ NAS DO SWOJEJ SZKOŁY!

Chcesz, aby warsztaty “Coloured Glasses”
odbyły się również w Twojej szkole? Napisz do nas!

Warsztaty „Coloured Glasses” są…

…tematycznie uniwersalne

 • Zawierają moduły warsztatowe dotyczące radzenia sobie ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją w międzykulturowym otoczeniu.
 • Tematyka warsztatów i sposób ich przeprowadzenia może być dostosowany do grupy docelowej.

…elastyczne

 • W zależności od grupy docelowej oraz dostępnego czasu poszczególne elementy modułów warsztatowych mogą zostać połączone.
 • Realizacja warsztatów nie musi być związana z programem nauczania – mogą odbywać się w czasie wyznaczonym przez szkołę na realizację projektów ponadprogramowych

…zorientowane na doświadczenie

 • Naszą podstawową zasadą jest aktywny i równy udział wszystkich uczestników w warsztatach.
 • Nasze warsztaty wykorzystują rozwiązania z zastosowaniem metod interaktywnych, jak np. symulacje, praca w grupach czy role-playing.

…bogate merytorycznie

 • Warsztaty prowadzone są jedynie przez specjalnie ku temu wyszkolonych i doświadczonych wolontariuszy YFU.
 • Dążymy do zapewnienia wartościowych warsztatów dla wszystkich grup wiekowych oraz dokonujemy okresowej oceny ich realizacji w celu stałego podnoszenia jakości.

Coloured Glasses

Dowiedz się więcej na temat warsztatów YFU!

Wspomóż Nas

Ponieważ chcemy umożliwić wszystkim młodym ludziom skorzystanie z oferty naszej organizacji, realizacja warsztatów „Coloured Glasses” dla szkół i placówek edukacyjnych jest nieodpłatna. Z tego względu, aby kontynuować naszą działalność, jesteśmy uzależnieni od darowizn, które wspomogą pokrycie jej kosztów.

Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli wesprzesz nas swoją darowizną.

Każda dotacja może pomóc:

 • Za 30 zł możemy pokryć koszt materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów.
 • 120 zł może zapewnić realizację 1,5-godzinnych warsztatów.
 • 250 zł może pomóc w przeszkoleniu wolontariusza prowadzącego warsztaty.