FAQ – Często zadawane pytania

Czy zostając rodziną goszczącą nasze dziecko może wyjechać na wymianę za darmo?
Goszczenie ucznia z wymiany ułatwia zakwalifikowanie się do programu, jednak nie obniża kosztów wyjazdu. Jest to związane z tym, że cena programu pokrywa w zdecydowanej większości usługi, takie jak podróż, ubezpieczenia czy administrację, które muszą zostać wykonane oraz opłacone bez względu na to czy kandydat wykazał możliwość przyjęcia w swoim domu ucznia z wymiany czy też nie.
Czy spełniamy wymagania jako rodzina goszcząca?

YFU oczekuje od rodzin goszczących otwartych umysłów i serc. Cenimy różnorodność wśród rodzin goszczących i chcemy, aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w naszym programie. Tak więc, bez względu na to jak liczna jest Wasza rodzina lub jaki ma kształt, zachęcamy Was do goszczenia ucznia z wymiany w ramach YFU.

Czy jako rodzina goszcząca możemy liczyć na pomoc?

Goszczenie ucznia z wymiany nie zawsze jest łatwe. Komunikacja stanowi klucz do rozwiązania wszelkich powstałych nieporozumień i zrozumienia różnych perspektyw w trudnych sytuacjach. Podczas wymiany, rodzinie goszczącej oraz uczniowi przydzielony zostaje opiekun z ramienia YFU. Jego zadaniem jest pomagać obu stronom, aby ich wspólne doświadczenia były jak najlepsze.

Jak sprawić, aby uczeń z wymiany czuł się dobrze w naszej rodzinie?

Kiedy decydujecie się przyjąć ucznia z wymiany do swojego domu, ważne jest, abyście traktowali go jako członka rodziny, a nie gościa. Oznacza to, że uczeń powinien posiadać obowiązki domowe (np. sprzątanie pokoju, pomoc w kuchni, opróżnianie zmywarki), tak jak pozostali domownicy. Jest to najlepszy sposób, aby pokazać uczniowi z wymiany życie codzienne w naszym kraju, jednocześnie nie rezygnując ze swoich zobowiązań i przyzwyczajeń.

Jesteśmy zapracowani. Czy uczeń z wymiany nie będzie czuł się samotny?

W trakcie trwania programu uczniowie z wymiany uczęszczają do lokalnej szkoły średniej i tam spędzają większość czasu. Po szkole mają czas na odrobienie zadań domowych, przygotowanie do zajęć następnego dnia i odpoczynek. Uczęszczanie do nowej szkoły i nauka nowego języka są dla młodych ludzi bardzo absorbujące, wystarczy więc, jeżeli wspólnie będziecie spędzać czas wieczorami lub w weekendy.

Czy uczeń z wymiany nie będzie się nudził, jeśli nasze dzieci już z nami nie mieszkają?

Nie martwcie się, jeżeli w Waszym domu nie mieszkają już rówieśnicy ucznia z wymiany. Będzie on uczęszczał do lokalnej szkoły, gdzie z pewnością znajdzie mnóstwo okazji do poznania nowych ludzi w swoim wieku oraz spędzania z nimi czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Czy uczeń będzie do nas mówił “mamo” lub “tato”?
To, jak będzie zwracał się do Was uczeń z wymiany, zależy od Waszej indywidualnej decyzji. Może to być “mamo” lub “tato”, ale mogą to być również Wasze imiona. Należy ustalić to z uczniem po jego przyjeździe.
Czy uczeń z wymiany będzie ubezpieczony?
Tak. Każdy uczeń objęty jest ubezpieczeniem chorobowym i ubezpieczeniem od następstw
Jak poradzić sobie z różnicami kulturowymi?

Zarówno Wy, jak i uczeń z wymiany będziecie zaskoczeni dzielącymi Was różnicami
kulturowymi, jednak zdacie sobie również sprawę z tego, jak wiele Was łączy. Komunikacja jest podstawowym narzędziem do radzenia sobie z różnicami dla obydwu stron. Pamiętajcie, że uczeń z wymiany przyjeżdża do Polski mając jak najlepsze intencje, aby poznać polską kulturę i zintegrować się z lokalną społecznością.

Jak uczeń będzie radzić sobie w szkole?
Obecność i aktywność w szkole są warunkami obowiązującymi wszystkich uczniów z wymiany YFU. Nauka w nowej szkole, do tego w języku obcym, często nie jest łatwa. W pierwszych tygodniach wymiany uczniowie pokonują barierę językową, która utrudnia im pełne uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Z pomocą nauczycieli i rówieśników starają się brać aktywny udział w zajęciach i z czasem zaczynają posługiwać się językiem polskim coraz lepiej, co umożliwia im pełniejszą integrację w środowisku szkolnym.
Dlaczego powinniśmy gościć ucznia z wymiany w ramach YFU?

Fundamentem istnienia YFU jest pomoc w tworzeniu pozytywnych zmian na skalę globalną. Udział w programie pomaga budować globalne porozumienie poprzez pogłębianie szacunku dla innych kultur i obyczajów, co z kolei zwiększa tolerancję, zmniejsza skłonność do agresji i pomaga eliminować stereotypy. Od 1951 r. na wymianę w ramach YFU  wyjechało ponad 260 tys. uczniów z całego świata. Nasi wolontariusze poświęcają swoją energię i czas, aby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę wszystkim uczestnikom programu. Dokonujemy wszelkich starań, aby wspierać rodziny goszczące, uczniów z wymiany i rodziny naturalne w każdej sytuacji.