Informacje dla rodziców

Młodzi ludzie mają możliwość tworzenia pozytywnej zmiany nie tylko we własnym życiu, ale również w skali globalnej. Jednym z głównych celów YFU jest angażowanie młodzieży w aktywność prowadzącą do ich rozwoju osobistego  oraz budującą międzykulturowe porozumienie. Wierzymy, że wstępując w dorosłość, młodzi ludzie mogą wykorzystać swoje doświadczenia zdobyte podczas udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży, aby tworzyć lepszy, bardziej pokojowy i tolerancyjny świat.

Nauka za granicą może zmienić Twoje dziecko, ale będzie to również próba dla Ciebie jako rodzica. Znalezienie się w sytuacji, w której dziecko przebywa wiele kilometrów od Ciebie, uniemożliwiając pełnienie roli rodzica w taki sam jak dotychczas sposób, może sprawić, że zarówno Tobie, jak i Twojemu dziecku nie będzie łatwo. Wiemy jednak, że pomimo trudności możliwy jest rozwój. Doświadczenie zdobyte dzięki YFU buduje charakter, pomaga przetrwać w chwilach niepewności i budować na nie odporność.

Programy YFU umożliwiają odkrycie samego siebie. Będąc w konieczności budowy zaufania wśród przedstawicieli odmiennej kultury, a także ucząc się jak rozwiązywać problemy i nieporozumienia w rodzinie goszczącej, uczniowie YFU wychodzą poza swoją strefę komfortu i nabywają ważne umiejętności interpersonalne. Robią to samodzielnie, bez pomocy rodziców. Uczniowie z wymiany zdobywają umiejętności przywódcze oraz kompetencje umożliwiające osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. To od Ciebie zależy, czy dasz swojemu dziecku przestrzeń, aby stało się niezależne, popełniało błędy i uczyło się na nich. Nic, co jest naprawdę wartościowe, nie jest łatwe.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich organizacji YFU na całym świecie. Rodziny goszczące YFU są wolontariuszami, którymi kieruje chęć przyjęcia w swoim domu ucznia z wymiany. Rodziny goszczące muszą przejść rozmowę z przedstawicielem YFU, a w niektórych państwach (np. USA) okazać zaświadczenie o niekaralności. Poziom bezpieczeństwa może różnić się w zależności od państwa pobytu, dlatego ważnym jest, aby uczniowie zawsze stosowali się do zaleceń i sugestii swojej rodziny goszczącej i organizacji YFU w kraju wymiany.

„Poczucie bezpieczeństwa” jest pojęciem kulturowo względnym. Niezbędym jest zatem, aby uczniowie stosowali się do wytycznych rodziny goszczącej i przedstawicieli YFU.  W przypadku, jeżeli rodzina goszcząca nie zezwala na np. późne powroty do domu, należy traktować to jako jedną z zasad programu.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa różnią się w zależności od kraju, a czasem nawet w zależności od regionu w obrębie jednego państwa. Gotowość przestrzegania zasad programu jest jednym z warunków przyjęcia na pobyt za granicą z YFU.

Przykłady zasad bezpieczeństwa:

 • Uczeń mieszkający w alpejskiej miejscowości w Szwajcarii w przypadku zagrożenia lawinowego nie może wychodzić z domu przez okres tygodnia. Zasada ta musi być bezwzględnie przestrzegana ze względu na realne zagrożenie życia i zdrowia.
 • Uczniowi mającemy przeziębienie, które w Polsce nie byłoby powodem do opuszczenia szkoły, może zostać nakazane pozostanie w domu przez okres tygodnia przez rodzinę goszczącą w Norwegii. Uczeń musi dostosować się do takiego nakazu, ponieważ w Norwegii funkcjonuje inne podejście do kwestii zdrowotnych.
 • Uczeń przebywający w USA może otrzymać od rodziców goszczących zakaz brania udziału w imprezach, ze względu na obawę, że będzie na nich konsumowany alkohol. Jest to zasada usprawiedliwiona, jako że w USA spożywanie alkoholu przez nieletnich (<21 lat) jest surowo karane.
 • Rodzina goscząca w Meksyku może zabronić uczniowi podróżowania transportem publicznym w nocy. Zasady tej nalezy przestrzegać, ponieważ bezpieczeństwo podróży nocą może różnić się od tego w Polsce.

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych uczniów. Od 1951 r. w ramach programów YFU na wymianę wyjechało ponad 250.000 uczniów. Wiele z nich przebywało za granicą w czasie trwania zimnej wojny lub innego konfliktu globalnego. Jako że globalne napięcia i niepewność sytuacji politycznej na świecie są wciąż nieuniknione, naszym priorytetem bezwzględnie pozostaje bezpieczeństwo uczniów.

Ubezpieczenie

 

Uczniowie jadący do Niemiec

Ubezpieczenie dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec zapewnione jest w ramach umowy ubezpieczeniowej z towarzystwem HanseMerkur Travel Insurance AG. Umowa obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, podróżne, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.

Każdy uczeń otrzymuje ubezpieczeniową kartę tożsamości – należy ją zawsze mieć przy sobie. Niemieckie placówki zdrowia mogą wymagać okazania jej przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów.

 

Uczniowie jadący do pozostałych państw

Ubezpieczeni przez firmę Dr. Walter są wszyscy uczniowie jadący do państw Europy, z pominięciem Niemiec, oraz do państw spoza Europy.

Masz do nas pytanie?

Kliknij i skontaktuj się z nami!
Z przyjemnością na nie odpowiemy!

Koszty programu

Szczegółowy spis wszystkich programów wymiany wraz z cenami znajduje się poniżej:

Części składowe ceny

 • usługi i administracja w Polsce – ok. 25%
 • usługi i administracja w kraju wymiany – ok. 40%
 • seminaria i inne wydarzenia edukacyjne – ok. 10%
 • podróż – ok. 15%
 • ubezpieczenie – ok. 7%
 • obsługa międzynarodowej struktury YFU – ok. 3%

YFU na całym świecie funkcjonuje jako organizacja non-profit opierająca się od działalność byłych uczniów z wymiany i rodzin goszczących. Pieniądze, które inwestujesz jako rodzic w udział swojego dziecka w programie wymiany, pokrywają koszty związane z zapewnieniem wsparcia i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, realizacją elementów programu oraz funkcjonowaniem biura YFU.

Przez cały czas trwania wymiany uczeń pozostaje pod opieką rodziny goszczącej, opiekuna oraz wolontariuszy YFU. Dbamy o to, aby na każdym kroku zapewnić Twojemu dziecku udany oraz, przede wszystkim, bezpieczny pobyt na wymianie. Wspieramy uczniów podczas całego czasu trwania wymiany, od momentu złożenia formularza zgłoszeniowego, aż do zakończenia programu.

Wszyscy uczniowie trafiają do starannie wybranych rodzin goszczących, zapisywani są do odpowiednich szkół, mają dostęp do wsparcia, opieki i porady przez cały czas. Decydując się na wysłanie swojego syna lub córki na wymianę, wybierasz międzynarodową sieć organizacji z ponad 60-letnim doświadczeniem. Chętnie pomożemy Ci w każdej sytuacji.

Umowa z YFU

Po przyjęciu do programu, uczeń wyjeżdżający na wymianę oraz jego rodzice (opiekunowie prawni) podpisują umowę z YFU. Składa się ona z dwóch dokumentów: ogólnych warunków programu YFU oraz porozumienia pomiędzy rodzicami, uczniem i YFU Polska.

 

Umowa zawiera:

 • zasady programu,
 • informacje dot. opłat za program – całość kosztów programu musi zostać uiszczona przed wyjazdem ucznia do kraju goszczącego,
 • informacje dot. usług, które zapewnia YFU (zakwaterowanie u rodziny goszczącej, umieszczenie w lokalnej szkole średniej, podróż, seminaria, ubezpieczenie),
 • warunki rezygnacji.

Umowa nie zawiera:

 • regionu, do którego zostanie przydzielony uczeń,
 • typu miejscowości (np. miasto lub wieś),
 • szczegółów dotyczących szkoły.

Zasady programu

Zasady programu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu za granicą oraz realizację określownych celów edukacyjnych międzynarodowej wymiany młodzieży.

 

Zasady programu obejmują:

 • postępowanie zgodne z prawem państwa wymiany,
 • obowiązek szkolny,
 • postępowanie zgodne z zasadami szkoły,
 • postępowanie zgodne z regułami YFU w kraju wymiany,
 • działalność zakazaną w trakcie trwania programu:
  • zakaz prowadzenia pojazdów motorowych,
  • zakaz spożywania narkotyków,
  • zakaz podróżowania autostopem,
  • zakaz samodzielnego podróżowania bez uprzedniego zezwolenia.

Komunikacja z dzieckiem w czasie wymiany

Czy Twoje dziecko wyjeżdża na wymianę? Ustalcie wspólnie zasady komunikacji w trakcie zbliżającego się roku. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nieodpowiednia komunikacja może utrudnić osiągnięcie celów edukacyjnych programu.

 1. Zaufaj YFU i przygotuj się na to, że będziesz odczuwać brak codziennej kontroli nad swoim dzieckiem.
 2. Ogranicz bezpośrednią komunikację do minimum. Może się zdarzyć, że rodzina goszcząca zadba o to, aby Twoje dziecko nie spędzało przy komputerze zbyt dużo czasu. Częsta komunikacja ucznia z rodziną i znajomymi w Polsce uniemożliwia pełną integrację z kulturą w kraju wymiany.
 3. Spróbuj od czasu do czasu napisać list. Jest to forma komunikacji pośredniej (bez natychmiastowego sprzężenia zwrotnego), Która nie wywoła u Twojego dziecka nadmiernej tęsknoty. Ponadto, obszerny list może pomóc Wam, rodzicom, w zrozumieniu jak wygląda życie ucznia w rodzinie goszczącej. Dobrze jest porozmawiać z dzieckiem na temat pisania listów jeszcze przed rozpoczęciem wymiany.
 4. Ustal ze swoim dzieckiem, kiedy będziecie rozmawiać. YFU zaleca maksymalnie jedną rozmowę telefoniczą lub przez Skype’a miesięcznie. Zbyt częste rozmowy powodują tęsknotę i utrudniają integrację ucznia w rodzinie goszczącej.
 5. Nawiąż kontakt z innymi rodzicami, którzy wysłali swoje dzieci za granicę na rok. Wśród wolontariuszy YFU są również rodzice uczniów, którzy ukończyli już program wymiany. Chętnie opowiedzą Ci jak radzili sobie z rozłąką. Potwierdzą także, że częsta komunikacja z dzieckiem może nasilić Twoje obawy o jego samopoczucie, zamiast je rozwiać.

Wizyty w trakcie programu

Wielu rodziców chce poznać miejsce, do którego jedzie ich dziecko. Jednakże wizyty w trakcie trwania programu są niedozwolone. Jeżeli chcesz odwiedzić swoje dziecko w kraju wymiany możliwe jest to po zakończeniu programu lub, po uprzednim uzgodnieniu z YFU, tuż przed jego końcem.

Nigdy nie planuj wizyty w pierwszej połowie wymiany. Konsekwencją może być przedwczesne zakończenie programu. Dla osiągnięcia celów edukacyjnych programu konieczne jest, aby rodzice zachowali dystans wobec swojego dziecka. Przekonasz się, że zaufanie, które okażesz swojemu dziecku zaowocuje w doświadczenie i pewność siebie po jego powrocie do Polski.

Dobrowolne zakończenie programu

W momencie, w którym Twoje dziecko wyjedzie za granicę, staje się uczestnikiem programu YFU. Pomimo tego, że przed wyjazdem wszyscy uczniowie przechodzą rozmowę kwalifikacyjną oraz biorą udział w seminarium przedwyjazdowym, nie jest możliwe dokonanie bezbłędnej oceny kwalifikacji potrzebnych do ukończenia programu. W wyjątkowych przypadkach może zdarzyć się, że w trakcie pobytu uczeń stwierdzi, że wymiana „nie jest dla niego” i zdecyduje się dobrowolnie zakończyć program. YFU dokłada wszelkich starań, aby ułatwić uczniowi kontynuowanie programu, jednak w niektórych przypadkach zmiana decyji ucznia okazuje się być niemożliwa. Ważne jest, aby w przypadku dobrowolnego zakończenia programu, uczeń otrzymał dużą ilość wsparcia, dzięki czemu uniknie bolesnego odczuwania porażki. Dobrowolne zakończenie programu nie jest bowiem porażką, a YFU oferuje wsparcie wszystkim tym uczniom, którzy wrócą do Polski przed końcem programu.

Niedobrowolne zakończenie programu

W sytuacji poważnego naruszenia zasad programu, YFU może zadecydować o wyrzuceniu ucznia z programu. Za poważne naruszenie zasad programu uważa się na przykład:

 • popełnienie czynu prawnie zabronionego,
 • zajście w ciąże lub spowodowanie ciąży,
 • bycie wyrzuconym z lokalnej szkoły średniej,
 • nieuprawniona zmiana rodziny goszczącej,
 • podróżowanie bez uprzedniego zezwolenia.

Cele edukacyjne programu:

Program YFU jest nieformalnym sposobem edukacji młodzieży. Nasza organizacja ma na celu wychowanie nowoczesnych, pewnych siebie, wykształconych i inteligentnych młodych ludzi.  Nie wszystkie założenia czy cele programu da się zmierzyć lub zbadać w prosty sposób. Należą do nich m.in.:

 • zyskanie pewności siebie (umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach),
 • opanowanie obcego języka (którego uczestnik programu będzie się uczył się w ciągu wymiany)
 • umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi,
 • umiejętność realizowania własnych potrzeb i zainteresowań,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z nowymi ludźmi,
 • umiejętność rozpoznawania wartości swojej własnej rodziny i kultury,
 • umiejętność patrzenia na świat z różnych perspektyw,
 • umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych.

Międzynarodowa struktura YFU

 • YFU jest międzynarodową organizacją non-profit założoną w 1951 r. w Ann Arbor, Michigan, USA.
 • Wszystkie organizacje partnerskie przestrzegają kryteriów jakości YFU, tzn. International Basic Standards.
 • Nad koordynacją, jakością i profesjonalnością usług organizacji partnerskich czuwa międzynarodowy sekretariat z siedzibą w Waszyngtonie, DC, USA.
 • Najwyższym międzynarodowym organem YFU jest Międzynarodowa Rada (ang. International Advisory Council). Międzynarodowa Rada składa się z wybranych członków – przedstawicieli organizacji partnerskich YFU. Rada zbudowana jest w taki sposób, aby reprezentowane były organizacje różnych wielkości i różnych kultur.
 • Europejskim przedstawicielem regionalnym jest EEE-YFU (European Educational Exchanges – Youth For Understanding) z siedzibą w Brukseli. EEE-YFU zajmuje się dalszym szkoleniem wolontariuszy, zdobywaniem funduszy na realizację nowych projektów oraz śledzeniem zmian w europejskiej legislacji.

MISJA I WARTOŚCI YFU

Misja YFU

„Cały świat twoim domem. YFU wspiera rozwój międzykulturowego porozumienia, ustawicznego kształcenia, kompetencji globalnych, wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności poprzez transformacyjne programy międzynarodowej wymiany dla pokoleń młodzieży, rodzin i społeczności, wspieranych przez oddanych wolontariuszy i profesjonalną kadrę.

Wartości YFU

 • Kształcenie: przez całe życie,
 • Wolontariat: zaangażowany i profesjonalny,
 • Opieka: indywidualna i zorientowana na ludzi,
 • Docenienie różnorodności: integrujące i sprawiedliwe,
 • Promowanie jakości, przejrzystości i zrównoważonego rozwoju,
 • Współpraca w międzynarodowej solidarności.

 

W oryginalnym brzmieniu:
“Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, life-long learning, global competencies, mutual respect, and social responsibility through transformational educational exchanges for generations of youth, families, and communities, supported by dedicated volunteers and professional staff.”