Zostań rodziną goszczącą

Rodziny goszczące uczniów biorących udział w wymianie YFU przyjmują młodzież dobrowolnie i nieodpłatnie, traktując ucznia jak członka własnej rodziny na czas trwania roku szkolnego. Młodzież przyjeżdża do Polski w połowie sierpnia, a wyjeżdża pod koniec czerwca. W trakcie pobytu w Polsce uczęszcza do lokalnej szkoły średniej – najczęściej liceum ogólnokształcącego.

W YFU rozumiemy i doceniamy różnorodność. Rodziny goszczące biorące udział w naszym programie mogą przybierać wszelkie możliwe rozmiary i kształty – nie muszą pasować do tradycyjnego modelu, na który składają się mama, tata oraz dzieci. Rodziną goszczącą mogą zostać również rodzice, którzy nie posiadają dzieci lub których dzieci wyprowadziły się już z domu, jak również samotne matki i ojcowie. Wszystkich zapraszamy do udziału w naszym programie dla rodzin goszczących.

Otwarte umysły i serca

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu YFU stanowi niezwykłą szansę zarówno dla uczniów decydujących się na roczny pobyt w obcym kraju, jak i dla ich rodzin goszczących. Goszczenie w swoim domu ucznia z wymiany jest doskonałą okazją by doświadczyć innej kultury, obyczajów, idei oraz poznać inny sposób postrzegania świata.

Rodziny goszczące dzielą się także swoimi tradycjami, świętami i zwyczajami, oferując każdemu uczniowi swoją własną, wyjątkową wersję życia w kraju goszczącym, dzięki czemu pomagają mu zrozumieć jego różnorodność. Uczniowie biorący udział w rocznej wymianie młodzieży mieszkający u polskich rodzin goszczących dzielą z nimi codzienne życie i stają się częścią ich świata.

Goszcząc ucznia z wymiany rodziny tworzą relacje i więzi emocjonalne z ludźmi z innego obszaru kulturowego, w wyniku czego rodzą się ciepłe, rodzinne uczucia, cenniejsze od wszelkich dóbr materialnych.

NA CZYM TO POLEGA?

Kliknij i zobacz na czym polega goszczenie ucznia

Profile uczniów

Poniżej przedstawiamy profile uczniów z zagranicy, którzy za cel swojej wymiany wybrali Polskę.

Uczniowie z wymiany przyjeżdżają do Polski pod koniec sierpnia. Następnie biorą udział w kilkudniowym kursie językowym oraz seminarium przygotowującym do pobytu w Polsce. Po zakończeniu kursu udają się do swoich nowych domów i rodzin goszczących.

Profile uczniów przyjeżdżających na wymianę w roku 2021/2022 udostępnione zostaną MAILOWO zainteresowanym rodzinom. Prosimy o kontakt pod adres info@yfu.org.pl