JAK ZOSTAĆ RODZINĄ GOSZCZĄCĄ?

Przede wszystkim, aby zostać rodziną goszczącą YFU należy rozważyć i całą rodziną zdecydować, czy chcecie stworzyć dom dla ucznia z wymiany na okres roku szkolnego. Po podjęciu decyzji należy zgłosić się do YFU Polska poprzez wypełnienia formularza kontaktowego, aby otrzymać kwestionariusz dla rodzin goszczących lub pobrać go bezpośrednio tutaj. Wypełniony dokument należy odesłać pocztą e-mail.

Po wstępnej akceptacji Państwa zgłoszenia skontaktuje się z Państwem przedstawiciel YFU Polska, aby umówić wizytę domową, podczas której wyjaśni wszystkie kwestie związane z goszczeniem ucznia. Niedługo później otrzymają Państwo profile uczniów, których mogą Państwo przyjąć. Proponujemy zazwyczaj jeden lub dwa profile uczniów, najlepiej dopasowanych do profilu rodziny goszczącej.

Po podjęciu decyzji, którego z uczniów z wymiany chcieliby Państwo gościć, prześlemy Państwu wszystkie niezbędne dokumenty ucznia. YFU uczestniczy w decyzji dotyczącej szkoły, do której będzie on uczęszczał. Przed przyjazdem ucznia do Polski istnieje możliwość kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, Skype’a itp.

Każdej rodzinie goszczącej oraz uczniowi z wymiany przydzielany zostaje opiekun, który jest osobą pierwszego kontaktu w przypadku ewentualnych trudności lub problemów. Służy on radą i pomocą w każdej sprawie zarówno uczniowi jak i rodzinie goszczącej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Kliknij i skontaktuj się z nami!
Na pewno odpowiemy!

Wstępny formularz Zgłoszeniowy dla Rodzin