Warunki

jakie należy spełnić, aby zostać rodziną goszczącą

 • Wszyscy członkowie rodziny muszą chcieć gościć ucznia i przyjąć go jak pełnoprawnego członka swojej rodziny, wraz z prawami i obowiązkami.
 • Uczeń z wymiany musi mieć własne łóżko, miejsce na rzeczy osobiste oraz miejsce do odrabiania lekcji. Dobrze jest móc zapewnić uczniowi własny pokój, ale może on też dzielić pokój z rodzeństwem tej samej płci.
 • Należy zapewnić uczniowi 3 posiłki dziennie oraz opiekę i pomoc w adaptacji w Polsce poprzez m.in. wdrożenie w życie codzienne w domu i w szkole, pomoc w nauce j. polskiego itd.
 • Bez względu na to, czy rodzina posiada dzieci, przynajmniej jeden z rodziców goszczących powinien mieć ukończone co najmniej 30 lat.

Rodziny goszczące YFU mogą przybierać wszelkie możliwe rozmiary i kształty – nie muszą pasować do tradycyjnego modelu, na który składają się mama, tata oraz dzieci. Rodziną goszczącą mogą zostać również rodzice, którzy nie posiadają dzieci lub których dzieci wyprowadziły się już z domu, jak również samotne matki i ojcowie. Wszystkich zapraszamy do udziału w naszym programie dla rodzin goszczących.

ZGŁOŚ SIĘ

Kliknij i wypełnij wstępny formularz
zgłoszeniowy! To bardzo proste!

WSPARCIE YFU

YFU Polska zapewnia:

 • program wymiany, w którym bierze udział uczeń, obejmujący seminaria z zakresu edukacji międzykulturowej, intensywny kurs językowy, spotkania i wycieczki,
 • przeszkolenie dotyczące zasad goszczenia ucznia z wymiany oraz poradnik dla rodzin goszczących,
 • umieszczenie ucznia w odpowiedniej szkole (najczęściej tej samej, do której chodzi rodzeństwo goszczące),
 • opiekę wolontariusza, który służy proadą i pomocą rodzinie goszczącej i uczniowi z wymiany,
 • wsparcie ze strony doświadczonych pracowników YFU,
 • opłatę za ubezpieczenie szkolne ucznia,
 • ubezpieczenie ucznia na wypadek choroby, wypadku i odpowiedzialności cywilnej,
 • możliwość udziału rodzeństwa goszczącego w seminariach i/lub wycieczkach na koszt YFU Polska.

OBOWIĄZKI UCZNIA

W trakcie pobytu w Polsce uczeń z wymiany ma obowiązek:

 • uczestniczenia w życiu codziennym rodziny goszczącej,
 • akceptowania i przestrzegania zasad panujących w domu rodziny goszczącej oraz zasad YFU,
 • uczęszczania do szkoły i przykładania się do obowiązków szkolnych,
 • nauki języka polskiego,
 • poznawania kultury polskiej,
 • aktywności w szkole i poza nią (zajęcia dodatkowe, hobby, sport itp.),
 • reprezentowania swojej kultury w rodzinie i szkole,
 • ponoszenia wydatków związanych z ubiorem, dojazdem do szkoły, przyborami i materiałami szkolnymi, kosmetykami, zajęciami dodatkowymi oraz drobnymi przyjemnościami (np. wyjścia do kina, słodycze, wycieczki szkolne) z kieszonkowego otrzymywanego od rodziców naturalnych.