SEMINARIUM POPRZYJAZDOWE

Nieodzowną częścią programów wymiany YFU są seminaria. Są one niezbędne dla procesu przygotowania naszych uczniów do samodzielnego życia za granicą, a także usystematyzowania ich wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie wymiany. Seminarium poprzyjazdowe (ang. Post-Arrival Orientation, PAO) jest drugim seminarium YFU, w którym uczestniczy nasza młodzież z zagranicy, a jednocześnie ich pierwszym seminarium w Polsce.

Podczas seminarium uczniowie z wymiany spotykają się z wolontariuszami i pracownikami YFU, wspólnie z którymi zapoznają się z zasadami i procedurami YFU Polska, uczą się jak postępować w różnych sytuacjach problemowych oraz ćwiczą rozwiązywanie nieporozumień i sytuacji konfliktowych. Ponadto, uczestnicy seminarium, często po raz pierwszy w życiu, uczą się na temat polskiej historii, naszych zwyczajów, tradycji i kultury, a także polskiego systemu szkolnictwa.

Seminarium poprzyjazdowe połączone jest intensywnym kursem j. polskiego. W trakcie kursu nasi uczniowie poznają podstawy polskiej wymowy i pisowni, podstawowe słownictwo oraz przydatne zwroty na pierwsze tygodnie ich wymiany. Kurs łączyć będzie elementy wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia praktyczne, które umożliwią uczestnikom postawienie pierwszych kroków ku znajomości naszego języka.

Kiedy: 20-24 sierpnia 2018 r.

Gdzie: Luboń k/Poznania

Po zakończeniu seminarium uczestnicy udają się do miejscowości, w których spędzą zbliżający się rok. W trakcie programu uczniowie YFU mieszkają u polskich rodzin, które zdecydowały się, aby otworzyć swój dom dla nastolatka z zagranicy.