TAJLANDIA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizacja partnerska: YFU Tajlandia

Typ programu: klasyczny

Czas trwania programu: semestralny lub roczny

Dla kogo: uczniów szkoły średniej w wieku od 14 do 18 lat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 lutego 2023 r.

Koszt programu: 6 000 – 8 000 USD | Szczegółowe informacje tutaj.

 

ELEMENTY PROGRAMU

Program obejmuje m.in.:

 • umieszczenie w rodzinie goszczącej, która odpowiada za zapewnienie zakwaterowania oraz trzech posiłków dziennie,
 • umieszczenie w lokalnej szkole średniej lub organizacji społecznej,
 • podróż z Polski do Tajlandii,
 • podróż do domu rodziny goszczącej,
 • seminarium przedwyjazdowe w Polsce,
 • seminarium poprzyjazdowe w kraju wymiany*,
 • seminarium śródroczne lub śródsemestralne w połowie wymiany*,
 • seminarium przed powrotem z wymiany*,
 • seminarium po powrocie z wymiany,
 • międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw
  nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • podróż powrotna do Polski.
* Podane seminaria dotyczą programów rocznych. W przypadku krótszych programów liczba oferowanych seminariów może się różnić.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kliknij i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy!

KRAJ I POŁOŻENIE

Tajlandia to jedyne państwo na półkuli południowej, które nigdy nie zostało skolonizowane przez imperia zachodnie. Do roku 1940 znana była jako Syjam, mimo to rdzenni Tajlandczycy od zawsze odnosili się do niej jako “Thai” – wolny. System polityczny opiera się tam na dwóch filarach: demokratycznym parlamencie, któremu przewodzi premier, oraz monarchii konstytucyjnej, na czele której stoi król.

Klimat Tajlandii jest gorący i tropikalny. Sprzyja uprawie ryżu – podstawy tajskiej kuchni – i owoców, a także rozwojowi bujnej, egzotycznej flory. Tradycyjne tajskie potrawy znane są z wyrazistych, pikantnych przypraw i bogactwa smaków rzadko spotykanych w kuchni polskiej, takich jak limonka, imbir, chili, durian, czy owoce morza.

Językiem urzędowym jest język tajski, który wyróżnia charakterystyczna wymowa oraz skomplikowany system znaków, różny od tego stosowanego w Europie. Język angielski jest tam nauczany w szkołach średnich oraz na uniwersytetach, a w większych miastach coraz częściej wykorzystywany jest do celów komercyjnych.

 

RODZINA

Tajskie społeczeństwo cechuje duża tolerancja i gościnność. Obu tych cech uczniowie mogą z pewnością spodziewać się po swoich rodzinach goszczących, które zupełnie nieodpłatnie decydują się na powitanie w swoich progach uczestników programu – osoby z zagranicy, porozumiewające się w obcym języku, ukształtowane przez inną kulturę i obce tradycje.

Należy pamiętać, że rodziny goszczące mogą mieszkać w różnych regionach Tajlandii, poczynając od gęsto zaludnionego, nowoczesnego Bangkoku, przez zalesione tereny górskie na północy, aż po zróżnicowany etnicznie i kulturowo południowy półwysep. Jednak niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, rodziny goszczące wykazują względem uczniów ogromną otwartość i dobrą wolę, reprezentujące to, co najlepsze w lokalnym społeczeństwie. Wobec podobnego zaangażowania, bezinteresowności i gościnności nie da się przejść obojętnie.

 

SEMINARIA

Po lądowaniu w Bangkoku, wszyscy uczniowie w towarzystwie wolontariuszy i/lub personelu YFU Tajlandia udają się do ośrodka edukacyjnego, w którym przez cztery dni uczą się o realiach tajskiego społeczeństwa, szkoły, rodziny, języka itp. Piątego dnia z ośrodka odbierają ich rodziny goszczące, u których uczniowie spędzą kolejne miesiące swojej wymiany.

W październiku uczniowie mają szansę uczestniczyć w seminarium śródrocznym, które pomoże im jeszcze głębiej i bardziej świadomie zaadaptować się w kulturze, której zdążyli już doświadczyć.

Pod koniec wymiany czeka ich kolejna, tym razem ostatnia sesja szkoleniowa, której zadaniem jest psychiczne przygotowanie uczniów na wyzwania i trudności związane z powrotem do kraju ojczystego.

SZKOŁA

W Tajlandii, szkoła jest dla młodzieży, a nierzadko i dla całej społeczności, centrum życia towarzyskiego. To tutaj uczniowie na wymianie nawiązują większość swoich znajomości, a także przyjaźni, które przetrwają na długo po powrocie do kraju ojczystego.

Tajskie społeczeństwo wysoko ceni sobie osiągnięcia akademickie. To właśnie dlatego dzień szkolny jest tam stosunkowo długi (z reguły około 7-8 lekcji dziennie), od uczniów oczekuje się noszenia obowiązkowych mundurków, a zarówno zawód, jak i osoba nauczyciela cieszą się dużym szacunkiem publicznym.

Oprócz zajęć typowo naukowych, licea w Tajlandii często posiadają także bogatą ofertę zajęć rekreacyjno-kulturowych, takich jak szermierka, medytacja, muzyka, czy boks, oraz wiele innych. We współpracy z przypisanym mu doradcą, uczeń na wymianie ma szansę skomponować plan zajęć odpowiadający jego zainteresowaniom i ambicjom.

Dużą popularnością cieszą się także rozmaite kluby i koła zainteresowań, które spotykają się w godzinach lekcyjnych co najmniej raz w tygodniu i stanowią integralną część życia towarzyskiego tajskich nastolatków.

 

CZAS WOLNY

Istotną różnicą pomiędzy sposobem spędzania czasu wolnego w Tajlandii, a tym rozpowszechnionym w Europie, jest fakt, że tajska młodzież rzadko kiedy przebywa w towarzystwie mieszanym pod względem płci. Na ogół dziewczęta planują wspólne wyjścia z innymi dziewczętami, a chłopcy z chłopcami, choć w większych miastach można zaobserwować w tej kwestii większą swobodę.

W granicach tajskich norm kulturowych istnieje wiele rzeczy, które uczeń na wymianie może robić w czasie wolnym, począwszy od zwiedzania lokalnych świątyń, wykopalisk oraz innych bogactw kulturowych, przez rozrywki takie jak kino czy zakupy, aż po odkrywanie lokalnej kuchni lub uprawianie sportu w towarzystwie przyjaciół ze szkoły.

Dobrym pomysłem jest także poświęcenie części swojego czasu rodzinie goszczącej, która z pewnością chętnie skorzysta z okazji, by lepiej cię poznać i spędzić wspólnie niezapomniane chwile.

 

CHCESZ WYJECHAĆ DO TAJLANDII?

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas na: info@yfu.org.pl lub na adres:
YFU Polska
CK Zamek, pok. 351
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań