RUMUNIA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizacja partnerska: YFU Rumunia

Typ programu: klasyczny lub wakacyjny

Czas trwania programu: krótkoterminowy, semestralny lub roczny

Dla kogo: uczniów szkoły średniej w wieku od 15 do 18 lat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca

Koszt: 4 100 – 5 600 EUR | Szczegółowe informacje tutaj.

 

ELEMENTY PROGRAMU

 • umieszczenie w rodzinie goszczącej, która odpowiada za zapewnienie zakwaterowania oraz trzech posiłków dziennie,
 • umieszczenie w lokalnej szkole średniej,
 • podróż z Polski do Rumunii,
 • podróż do domu rodziny goszczącej,
 • seminarium przedwyjazdowe w Polsce,
 • seminarium poprzyjazdowe w kraju wymiany,
 • seminarium śródroczne w połowie wymiany,
 • seminarium przed powrotem z wymiany,
 • seminarium YES w Niemczech,
 • seminarium po powrocie z wymiany,
 • międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw niebezpiecznych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • podróż powrotna do Polski.
Podane seminaria dotyczą programów rocznych. W przypadku krótszych programów liczba oferowanych seminariów może się różnić.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kliknij i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy!

KRAJ I POŁOŻENIE

Rumunia położona jest w południowo-wschodniej części Europy i leży w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego (zbliżonego do klimatu w Polsce). Zimą można się tam spodziewać temperatur sięgających minus piętnastu, nawet minus dwudziestu stopni, za to lato jest ciepłe i słoneczne.

Oficjalnym językiem w kraju jest język rumuński, wywodzący się z łaciny, a zatem podobny w swojej strukturze do języka włoskiego czy francuskiego. Ze względu na zaszłości historyczne można w nim jednak zauważyć wpływy słowiańskie i germańskie.

Rumunia ma również wiele do zaoferowania na polu krajobrazowym. Począwszy od Morza Czarnego na południowym wschodzie, poprzez zabytkowe kościoły Transylwanii, aż po rozległą i malowniczą deltę rzeki Dunaj.

RODZINA

W kulturze rumuńskiej rodzina zajmuje wysokie miejsce na liście społecznych priorytetów. To właśnie z tego powodu Rumuni często utrzymują bliskie kontakty nawet z dalszymi krewnymi. Ceni się tam wspólne spędzanie czasu i aktywne uczestniczenie w życiu rodzinnym, będące rzecz jasna doskonałym sposobem na bliższe poznanie zwyczajów i tradycji kraju goszczącego.

Jak wszędzie, także i w Rumunii należy spodziewać się, że rodzina goszcząca będzie posiadała swoje własne niepisane zasady, które najskuteczniej poznać można przez uważną obserwację, choć zadawanie pytań także jest tam mile widziane – świadczy o zaangażowaniu i ciekawości.

CZAS WOLNY

Aby uczynić swoją wymianę interesującą od samego początku, warto zadbać o ty, by spędzać swój czas aktywnie. Rumunia oferuje pod tym względem liczne możliwości.

Wiele szkół średnich organizuje dla swoich uczniów ciekawe zajęcia dodatkowe, takie jak taniec czy różne dyscypliny sportu. Oprócz szkół, w Rumunii działa także wiele centrów młodzieżowych oraz klubów, w których ofercie z łatwością można znaleźć coś dla siebie.

Tuż po przyjeździe warto porozmawiać na temat swoich zainteresowań i pasji z rodziną goszczącą lub przyjaciółmi ze szkoły – mogą oni podsunąć kilka dobrych pomysłów na to, w jaki sposób je zrealizować.

SZKOŁA

Rok szkolny w Rumunii dzieli się na dwa semestry, a cały system nauczania na 12 klas, z czego pierwsze cztery nazywane są szkołą podstawową, kolejne cztery szkołą “środkową” (odpowiednik polskiego gimnazjum), a ostatnie cztery – liceum. Pod koniec ostatniego roku, czyli klasy dwunastej, uczniowie piszą egzamin podsumowujący o nazwie Bacalaureat.

Podczas wymiany w Rumunii ważne jest, by od początku aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych: odzywać się na lekcjach, odrabiać prace domowe i brać udział w projektach. Nie należy obawiać się popełnionych błędów lub drobnych nieporozumień – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z pewnością wykażą pod tym względem duże zrozumienie, a jedyne, czego nie będą potrafili zaakceptować, to brak zaangażowania. W razie jakichkolwiek trudności, dobrym pomysłem jest zadawanie pytań i szukanie pomocy wśród znajomych. W ten sposób integracja z się z nimi stanie się wiele łatwiejsza i szybsza. Kto wie, być może z niektórymi z nich uda  się nawiązać przyjaźń do końca życia!

SEMINARIA

Pierwszym seminarium, w jakim biorą udział uczniowie jadący na wymianę do Rumunii, jest tak zwane seminarium orientacyjne, które odbywa się pod koniec września lub na początku października w miejscowości Cisnădioara, położonej w centralnej części kraju. Zadaniem seminarium jest zaznajomienie uczniów z elementami kultury rumuńskiej, wyposażenie ich w niezbędną wiedzę dotyczącą komunikacji i współpracy, a także poruszenie kwestii potencjalnych problemów lub wyzwań, z którymi uczniowie mogą spotkać się podczas swojej wymiany.

Kilka miesięcy później, na przełomie lutego i marca odbywa się seminarium śródroczne, podczas którego uczniowie mają szansę zwiedzić miasto oraz pogłębić swoją wiedzę na temat historii i kultury Rumunii, jak i aktualnej sytuacji politycznej w kraju.

Ostatnie seminarium organizowane jest w okolicach maja lub czerwca (pod koniec wymiany). Jest to weekendowe spotkanie, które ma za zadanie podsumować spędzony za granicą rok, a także mentalnie przygotować uczniów na powrót do domu i wiążące się z nim trudności.

CHCESZ WYJECHAĆ DO RUMUNII?

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas na: info@yfu.org.pl lub na adres: YFU Polska, Skr. Poczt. 36, 61-971 Poznań.