MOŁDAWIA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizacja partnerska: YFU Mołdawia

Typ programu: klasyczny

Czas trwania programu: roczny

Dla kogo: uczniów szkoły średniej w wieku od 15 do 18 lat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca

Koszt: 4 900 EUR | Szczegółowe informacje tutaj.

 

ELEMENTY PROGRAMU

 • umieszczenie w rodzinie goszczącej, która odpowiada za zapewnienie zakwaterowania oraz trzech posiłków dziennie,
 • umieszczenie w lokalnej szkole średniej,
 • podróż z Polski do Mołdawii,
 • podróż do domu rodziny goszczącej,
 • seminarium przedwyjazdowe w Polsce,
 • seminarium poprzyjazdowe w kraju wymiany,
 • seminarium śródroczne w połowie wymiany,
 • seminarium przed powrotem z wymiany,
 • seminarium YES w Niemczech,
 • seminarium po powrocie z wymiany,
 • międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw niebezpiecznych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • podróż powrotna do Polski.
Podane seminaria dotyczą programów rocznych. W przypadku krótszych programów liczba oferowanych seminariów może się różnić.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kliknij i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy!

KRAJ I POŁOŻENIE

Mołdawia to państwo położone w południowo-wschodniej Europie, które graniczy z Rumunią i Ukrainą. Stolicą państwa jest Kiszyniów. Połowa społeczeństwa żyje w miastach, a połowa na wsi. W Mołdawii nie ma metra ani tramwajów, ale w większych miastach popularne są trolejbusy i minibusy.

W związku z położeniem kraju niedaleko Morza Czarnego, Mołdawia cieszy się łagodnym i słonecznym klimatem. Lato jest ciepłe i długie, a zimy są raczej spokojne i suche.

Oficjalnym językiem Mołdawii jest rumuński, a walutą jest lej mołdawski.

RODZINA

Mołdawskie rodziny bardzo różnią się od siebie i chociaż dla pokolenia rodziców i dziadków tradycyjny model rodziny wciąż pełni ważną funkcję, to liczba samotnych rodziców stale się zwiększa. Dzieci dorastają zazwyczaj blisko swoich dziadków.

Większość młodych ludzi w Mołdawii mieszka z rodzicami po ukończeniu szkoły średniej oraz podczas studiów z racji tego, że mołdawski rynek pracy nie jest w stanie zazwyczaj zapewnić odpowiedniej ilości pracy dla studentów, którzy chcieliby zarobić na własne życie.

CZAS WOLNY

Mołdawianie przeznaczają relatywnie dużą ilość czasu na życie społeczne w porównaniu do innych państw europejskich. W mołdawskich wsiach popularne są shezatorile, czyli tradycyjne spotkania odbywające się głównie zimą, podczas których ludzie śpiewają, tańczą i wykonują robótki ręczne.

CHCESZ WYJECHAĆ DO MOŁDAWII?

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas na: info@yfu.org.pl lub na adres: YFU Polska, Skr. Poczt. 36, 61-971 Poznań.

SZKOŁA

Mołdawski rok szkolny zaczyna się 1. września i dzień ten jest świętem narodowym, podczas którego uczniowie ubierają się elegancko i obdarowują swoich nauczycieli kwiatami. Każda szkoła ma swoją własną ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego, po której uczniowie udają się do swoich klas i mają okazję lepiej się poznać.

Typowy dzień w szkole zaczyna się o 8:00, a kończy się pomiędzy 14:00 a 15:00.

Wielu uczniów podróżuje do szkoły autobusem lub samochodem z rodzicami. Szkolne mundurki są rzadkością, ale szkoły często mają swój wewnętrzny dress code.

Mołdawskie szkoły stosują skalę ocen 1-10, gdzie 10 to najlepsza ocena. Żeby zaliczyć przedmiot uczeń musi otrzymać co najmniej 5. Rok szkolny podzielony jest na 4 sekcje, dzielone feriami jesiennymi, zimowymi i wielkanocnymi. 31 maja rozpoczynają się 3-miesięczne wakacje letnie.

JĘZYK

Językiem urzędowym Mołdawii jest język rumuński, który należy do tej samej rodziny językowej co włoski czy francuski, a więc grupy romańskiej. Posługuje się nim około 24 mln. osób na całym świecie.

Mówiony język rumuński używany w Mołdawii różni się nieco od tego w Rumunii, jednak jego forma literacka pozostaje taka sama.

SEMINARIA

Tuż po przyjeździe do Mołdawii wszystkich uczniów czeka seminarium poprzyjazdowe, podczas którego poruszany jest temat kultury mołdawskiej, procesów edukacyjnych zachodzących w trakcie wymiany, zwyczajów i tradycji, zasad panujących w rodzinach goszczących, jedzenia itp.

W połowie pobytu uczniowie biorą udział w seminarium śródrocznym, a na miesiąc przed ukończeniem programu w seminarium przed powrotem, które przygotowuje ich do podróży do domu.