ŁOTWA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizacja partnerska: YFU Łotwa

Typ programu: klasyczny lub tematyczny

Czas trwania programu: roczny

Dla kogo: uczniów szkoły średniej w wieku od 15 do 18 lat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 lutego

Koszt: 5 600 – 6 600 EUR | Szczegółowe informacje tutaj.

 

ELEMENTY PROGRAMU

 • umieszczenie w rodzinie goszczącej, która odpowiada za zapewnienie zakwaterowania oraz trzech posiłków dziennie,
 • umieszczenie w lokalnej szkole średniej,
 • podróż z Polski do Łotwy,
 • podróż do domu rodziny goszczącej,
 • seminarium przedwyjazdowe w Polsce,
 • seminarium poprzyjazdowe w kraju wymiany,
 • seminarium śródroczne w połowie wymiany,
 • seminarium przed powrotem z wymiany,
 • seminarium YES w Niemczech,
 • seminarium po powrocie z wymiany,
 • międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw niebezpiecznych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • podróż powrotna  do Polski.
Podane seminaria dotyczą programów rocznych. W przypadku krótszych programów liczba oferowanych seminariów może się różnić.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kliknij i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy!

KRAJ I POŁOŻENIE

Łotwa jest niewielkim krajem leżącym nad Morzem Bałtyckim. To młode pańśtwo powstało po zakończeniu I wojny światowej. Graniczy z Litwą, Białorusią, Rosją i Estonią. Łotwa składa się z czterech krain historycznych: Kurlandii, Liwonii, Łatgalii i Semigalii.

Najgęściej zamieszkanym i najchętniej odwiedzanymprzez turystów miastem jest łotewska stolica – Ryga. To stare miasto leżące u ujścia rzeki Dźwiny jest jednym z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.

Język łotewski, wraz z językiem litewskim, wchodzi w skład grupy wschodniej języków bałtyckich, które stanowią podgrupę w rodzinie języków indoeuropejskich.

Na Łotwie około 30% mieszkańców stanowi ludność rosyjska, która została tam przesiedlona w wyniku włączenia Łotwy przez ZSRR. Obecnie mieszkańcy Ci posługują się na codzień językiem rosyjskim, jednak często nie posiada łotewskiego obywatelstwa.

SZKOŁA

Edukacja na poziomie średnim na Łotwie prowadzona jest w szkołach średnich specjalistycznych i ogólnokształcących. Rok szkolny podzielony na dwa semestry. Rozpoczyna się 1 września a kończy w maju. Maksymalna tygodniowa liczba zajęć dla uczniów liceum wynosi 34 lub 36 godzin, w zależności od klasy. Podobnie jak w Polsce, godzina lekcyjna trwa 45 minut. We wszystkich klasach prowadzona jest ciągła ocena postępów uczniów w nauce. Nauczyciele na Łotwie stosują skalę ocen od 1 do 10.

W szkole średniej ogólnokształcącej wszystkich uczniów obowiązują następujące przedmioty: język łotewski, języki obce, matematyka, historia, fizyka, geografia, biologia, informatyka, filozofia, wychowanie moralne, psychologia, prawo, logika, polityka, podstawy ekonomii, muzyka, sztuki piękne, astronomia, gospodarstwo domowe i wychowanie fizyczne. Wszystkie szkoły średnie posiadają w swej ofercie dwa rodzaje kursów: ogólny – składający się pięciu przedmiotów podstawowych i profilowany – bardziej dogłębny i wymagający większej liczby godzin lekcyjnych.

RODZINA

Tradycyjna rodzina łotewska składa się z rodziców oraz jednego lub dwójki dzieci. Na wsiach i w mniejszych miejscowościach spotyka się także domy, które dzielą trzy pokolenia – oprócz rodziców i dzieci, mieszkają tam również dziadkowie. Natomiast w miastach coraz częściej spotyka się rodziny odchodzące od tradycyjnego modelu, np. samotnych rodziców z dziećmi lub bezdzietne pary.

Łotwa jest państwem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. Największe grupy wyznaniowe stanowią luteranie, katolicy i prawosławni. Obyczaje i święta łotewskie związane są przede wszystkim z tradycją chrześcijańską, jak w większości krajów europejskich, oraz z wierzeniami ich przodków, nawiązującymi do obrzędów przedchrześcijańskich. Święta z czasów pogańskich nawiązują do zmian pór roku. Świętowane w ten sposób są głównie Meteņi, Miķeļi, Jani, Martiņi. Hucznie obchodzone są zwłaszcza Jani, zwane również Ligo, które ma miejsce 23 i 24 czerwca. Wówczas domy przyozdabia się wiankami z kwiatów polnych, traw lub liści dębu. Nosi się je także na głowie i zawiesza na samochodach. W nocy świętuje się tradycyjnie przy ogniskach poza miastem, nawiązując w ten sposób do kultu ognia.

Kuchnia łotewska jest dość prosta, co może wynikać z faktu, że Łotwa przez długi czas była państwem ubogim, co odbiło się na sztuce kulinarnej tego kraju. Na Łotwie popularnych jest wiele potraw mącznych i różnych rodzajów chleba, szczególnie żytniego i ciemnego razowca. Popularne są również wypieki, takie jak bułeczki z serem, marmoladą lub makiem, rogaliki czy lukrowane pączki. Z resztek jedzenia często wyczarowuje się sałatki i zapiekanki, po to, aby nic się nie zmarnowało. Mięso wykorzystywane do przyrządzania dań najczęściej jest wędzone.

SEMINARIA YFU

Podczas pobytu na Litwie wszyscy uczniowie biorą udział w trzech seminariach: poprzyjazdowym, śródrocznym i przed powrotem. Podczas każdego z nich pracują z innymi uczniami, jak również z wolontariuszami YFU, na tematy związane z ich wymianą. Po zakończeniu programu, ale jeszcze przed powrotem do Polski, nasi uczniowie jadą na seminarium Young European’ Seminar w Niemczech, które przygotowuje ich do ponownej adaptacji w kraju.

CHCESZ WYJECHAĆ NA ŁOTWĘ?

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas na: info@yfu.org.pl lub na adres: YFU Polska, Skr. Poczt. 36, 61-971 Poznań.