LITWA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa państwa: Republika Litewska

Organizacja partnerska: YFU Litwa

Typ programu: klasyczny, tematyczny lub uniwersytecki

Czas trwania programu: trymestralny, semestralny lub roczny

Dla kogo: uczniów i absolwentów szkoły średniej w wieku od 15 do 21 lat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca

Koszt: 5 400 – 8 200 EUR | Szczegółowe informacje tutaj.

 

ELEMENTY PROGRAMU

 • umieszczenie w rodzinie goszczącej, która odpowiada za zapewnienie zakwaterowania oraz trzech posiłków dziennie,
 • umieszczenie w lokalnej szkole średniej,
 • podróż z Polski na Litwę,
 • podróż do domu rodziny goszczącej,
 • seminarium przedwyjazdowe w Polsce,
 • seminarium poprzyjazdowe w kraju wymiany,
 • seminarium śródroczne w połowie wymiany,
 • seminarium przed powrotem z wymiany,
 • seminarium YES w Niemczech,
 • seminarium po powrocie z wymiany,
 • międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw niebezpiecznych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • podróż powrotna  do Polski.
Podane seminaria dotyczą programów rocznych. W przypadku krótszych programów liczba oferowanych seminariów może się różnić.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kliknij i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy!

KRAJ I POŁOŻENIE

Litwa to nasz bliski wschodni sąsiad i ojczyzna Mickiewicza. Jest to kraj, który obfituje w zieleń, parki, rzeki oraz… Polaków, którzy są największą mniejszością narodową na Litwie, szczególnie w rejonie Wilna. Zaraz po stolicy ważnymi miastami są Kaunas, Kłajpeda, Siauliai i Panevezys. Większość z Litwinów oprócz ojczystego języka posługuje się biegle językiem rosyjskim, a na drugim miejscu plasuje się języka angielski, który powoli wypiera rosyjski wśród młodych ludzi.

RODZINA

Trudno mówić o „typowej” litewskiej rodzinie. Większość mieszka w miastach i w ich pobliżu, zazwyczaj oboje rodziców pracuje poza domem. Ze względu na to uczeń z wymiany powinien uczestniczyć  w domowych obowiązkach. Zasady w domu obejmują pomaganie sobie nawzajem oraz informowanie rodziny o tym, gdzie się jest i kiedy się wróci.

Litwini szanują prywatność. Pokój, w którym mieszka uczeń jest w całości do jego dyspozycji. Zamknięte drzwi oznaczają, że nikt nie będzie próbował do niego wejść, dlatego dobrze jest zostawić je lekko uchylone – w ten sposób rodzina goszcząca wie, że uczeń nie unika kontaktu.

Podobnie jak w Polsce, litewskie żarty są czasami sarkastyczne i mogą na pierwszy rzut oka wydawać się obraźliwe. Ponadto, Litwini czasami nie przedstawiają nowych osób swoim znajomym – każdy uczeń powinien przedstawić się sam!

SZKOŁA

Szkoła litewska nie różni się specjalnie od polskiej. Uczniowie z wymiany zapisywani się do klasy 10 (z 12) w lokalnym liceum. Każda klasa ma przypisanego wychowawcę. W zależności od miejscowości, do której trafi uczeń, jego szkoła może znajdować się daleko od domu, dlatego korzystanie z transportu miejskiego może być konieczne. Ponadto, niektóre szkoły wymagają mundurka szkolnego, który naleźy samodzielnie zakupić.

Na Litwie lekcje zaczynają się o 8 rano i kończą ok. 14-16, w zależności od ilości zajęć. Stołówka jest czynna od drugiej lekcji i można z niej korzystać przez cały dzień. Oceny na Litwie różnią się od polskich: uczniowie oceniani są w skali od 1 do 10, z czego 10 to najlepsza ocena.

SEMINARIA YFU

Podczas pobytu na Litwie wszyscy uczniowie biorą udział w trzech seminariach: poprzyjazdowym, śródrocznym i przed powrotem. Podczas każdego z nich pracują z innymi uczniami, jak również z wolontariuszami YFU, na tematy związane z ich wymianą. Po zakończeniu programu, ale jeszcze przed powrotem do Polski, nasi uczniowie jadą na seminarium Young European’ Seminar w Niemczech, które przygotowuje ich do ponownej adaptacji w kraju.

CHCESZ WYJECHAĆ NA LITWĘ?

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas na: info@yfu.org.pl lub na adres: YFU Polska, Skr. Poczt. 36, 61-971 Poznań.