EKWADOR

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizacja partnerska: YFU Ekwador

Typ programu: klasyczny, uniwersytecki lub wolontariacki

Czas trwania programu: semestralny lub roczny

Dla kogo: uczniów i absolwentów szkoły średniej w wieku od 15 do 21 lat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września (programy zimowe) | 30 marca (programy letnie)

Koszt: 9 000 – 10 600 USD | Szczegółowe informacje tutaj.

 

ELEMENTY PROGRAMU

 • umieszczenie w rodzinie goszczącej, która odpowiada za zapewnienie zakwaterowania oraz trzech posiłków dziennie,
 • umieszczenie w lokalnej szkole średniej, szkole wyższej lub organizacji społecznej,
 • podróż z Polski do Ekwadoru,
 • podróż do domu rodziny goszczącej,
 • seminarium przedwyjazdowe w Polsce,
 • seminarium poprzyjazdowe w kraju wymiany,
 • seminarium śródroczne w połowie wymiany,
 • seminarium przed powrotem z wymiany,
 • seminarium po powrocie z wymiany,
 • międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw niebezpiecznych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • podróż powrotna do Polski.
Podane seminaria dotyczą programów rocznych. W przypadku krótszych programów liczba oferowanych seminariów może się różnić.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kliknij i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy!

KRAJ I POŁOŻENIE

Ekwador położony jest w północno-zachodniej części Ameryki Łacińskiej, nad Oceanem Spokojnym. Jest jednym z państw powstałych w wyniku rozpadu Wielkiej Kolumbii ponad sto osiemdziesiąt lat temu.

Obowiązującym językiem jest tam język hiszpański, a o pogodzie często mówi się, że w Ekwadorze jednego dnia można doświadczyć wszystkich czterech pór roku. Różnorodny klimat przyczynia się tam do rozwoju równie różnorodnej flory i fauny.

Administracyjnie należące do Ekwadoru wyspy Galapagos słyną na całym świecie ze swojej populacji żółwi olbrzymich – jedynych przedstawicieli starożytnej megafauny lądowej, przetrwałych do dzisiejszych czasów. Ponad 50% powierzchni Ekwadoru stanowią lasy: od suchych lasów przybrzeżnych, poprzez wiecznie zielone lasy liściaste w Andach, aż po lasy deszczowe w nizinie Amazonki.

RODZINA

Podczas roku na wymianie, rodzina goszcząca zapewnia wsparcie i opiekę uczniowi z wymiany, a jednocześnie stanowi klucz do poznania lokalnej kultury. W Ekwadorze, podobnie jak w większości krajów Ameryki Łacińskiej, więzi rodzinne są silniejsze niż w wielu pozostałych państwach świata. Jeżeli zależy ci, by na wymianie stać się prawdziwym członkiem swojej rodziny goszczącej, ważne, byś zaakceptował panujące w jej domu zasady oraz aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnym. Należy zaznaczyć, że niektóre z ekwadorskich rodzin są bardzo religijne oraz konserwatywne. Część z nich może wydawać się nadopiekuńcza, zwłaszcza w stosunku do dziewcząt, choć oczywiście jest to z ich strony wyraz troski i zaangażowania.

Niektórzy uczniowie wyjeżdżający na wymianę do Ekwadoru spodziewają się, że zamieszkają z rodziną rdzennych Indian. Niestety jest to złudne oczekiwanie, ponieważ regiony zamieszkane przez rdzenne społeczności w Ekwadorze nie posiadają szkół ani infrastruktury spełniającej wymagania YFU. Jest zatem o wiele bardziej prawdopodobne, że Twoja rodzina goszcząca będzie mieszkała na obszarze miejskim.

CHCESZ WYJECHAĆ DO EKWADORU?

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas na: info@yfu.org.pl lub na adres: YFU Polska, Skr. Poczt. 36, 61-971 Poznań.

SZKOŁA

System edukacji w Ekwadorze przewiduje 13 lat nauki, z czego pierwszych 10 lat to edukacja podstawowa, a podczas kolejnych trzech Ekwadorczycy uczęszczają do szkoły średniej.

W przeciwieństwie do niektórych krajów, takich jak Tajlandia czy Stany Zjednoczone, w Ekwadorze uczniowie nie komponują swojego indywidualnego planu zajęć, a zamiast tego uczęszczają na wszystkie przedmioty przewidziane dla danego rocznika, podobnie jak w Polsce.

We wszystkich szkołach obowiązują mundurki, a typowy dzień lekcyjny zazwyczaj mieści się w godzinach 7:30 – 13:30. W przeważającej części kraju rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w lipcu. Wyjątek stanowią okolice nabrzeża, gdzie szkoła funkcjonuje między majem a lutym. Charakterystyczną cechą lokalnego systemu szkolnictwa jest obowiązek odbycia przez uczniów miesięcznego wolontariatu w samodzielnie wybranej formie i dziedzinie. W większości szkół wolontariat ten przypada w czerwcu, na wybrzeżu zaś w jeden z miesięcy wakacyjnych.

Należy także wziąć pod uwagę, że choć YFU Ekwador pokrywa wymagane przez szkołę koszty administracyjne oraz koszty czesnego, uiszczenie opłat za mundurek lub podręczniki stanowi odpowiedzialność ucznia i jego rodziny naturalnej.

SEMINARIA YFU

Podczas rocznej wymiany w Ekwadorze, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w trzech różnych seminariach, z których każde porusza inną problematykę i odpowiada na inne potrzeby uczniów, pojawiające się wraz z trwaniem ich pobytu.

Pierwsze spotkanie to tzw. seminarium orientacyjne lub seminarium poprzyjazdowe. Trwa około 2-3 dni i odbywa się w Quito. Jest to pierwszy przystanek na drodze uczniów w kraju goszczącym, bowiem seminarium odbywa się jeszcze zanim uczniowie spotkają swoją ekwadorską rodzinę. Zajęcia oferowane w ramach seminarium mają na celu przybliżenie uczniom lokalnej kultury, a także przygotowanie ich na niezwykłe doświadczenie, jakim jest roczna wymiana.

Seminarium śródroczne – “środkowe” – trwa jeden dzień iodbywa się lokalnie, w każdym z miast, w których rozlokowani są uczniowie.

Ostatnim spotkaniem jest seminarium przed powrotem. Na kilka dni przed wylotem uczniowie spotkają się w Quito, gdzie mają szansę podzielić się ze sobą doświadczeniami oraz nabytą wiedzą.