ANIA, UCZENNICA

USA, 2014/2015

Wiele osób mających zamiar wyjechać na wymianę pyta: Dlaczego powinienem wyjechać? Co osiągnę dzięki wymianie? Sama zastanawiałam się nad tym, ale na to pytanie byłam w stanie w pełni odpowiedzieć dopiero po powrocie do Polski. Wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania.

Wymiana z YFU dała mi możliwość poszerzenia moich horyzontów. Poznałam wielu niesamowitych ludzi z całego świata, w tym kilku bardzo dobrych przyjaciół. Spędziłam cudowny rok w malowniczym stanie Montana z amerykańską rodziną, którą traktuję jak własną. Podczas mojego wyjazdu dużo się nauczyłam o kulturze, języku, obyczajach, także o innych ludziach, ale przede wszystkim o samej sobie. Różne sytuacje i miejsca, w których znalazłam się w trakcie wymiany pozwoliły mi spojrzeć na dane rzeczy z innej perspektywy. Doceniłam pewne z nich bardziej i zadecydowałam, że niektóre naprawdę nie są tak ważne. Wszystkie nauczone lekcje, nowe znajomości i zdobyte doświadczenia po powrocie do kraju pozwalają spojrzeć w inny, lepszy sposób na pewne sprawy.

Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć – warto wyjechać na wymianę z różnorakich powodów. Dla każdego z nas są one inne, jednak przede wszystkim wyjazd taki wpływa na nas samych, w pewnym stopniu kształtuje naszą przyszłość, i myślę, że zmienia ją na lepsze.