REKRUTACJA TRWA!

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 została oficjalnie otwarta. Tego roku polska młodzież ma możliwość wyjechania nie tylko na rok, semestr lub trymestr do aż 32 państw świata. Tego roku oferujemy także programy specjalne dla młodzieży zainteresowanej m.in. muzyką, tańcem, gastronomią lub turystyką. Więcej informacji na temat programów krótkoterminowych oraz programów specjalnych oferowanych w poszczególnych państwach znaleźć można w dziale: Kierunki wymiany.

Pierwszym krokiem do przystąpienia do programu wymiany jest pobranie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

YFU Polska, Skr. Poczt. 36, 61-809 Poznań

Wkrótce po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Zazwyczaj trwają ok 1-2h i odbywają się w kilkuosobowych grupach. O miejscu, terminie oraz przebiegu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Informacja o zakwalifikowaniu do programu wysłana zostanie wybranym kandydatom w przeciągu ok. 2 tygodni od momentu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe kroki rekrutacji oraz informacje na temat przebiegu wymiany znaleźć można tutaj: