YES 2017

Young Europeans’ Seminar (YES) to coroczne wydarzenie zrzeszające ponad 500 europejskich uczniów z wymiany tuż po zakończeniu roku szkolnego, przygotowane przez zespół ponad 100 wolontariuszy YFU. YES jest unikalną okazją do spotkania się z przyjaciółmi z całej Europy i nawiązania nowych znajomości. Jest to wydarzenie będące swoistym pomostem między rokiem na wymianie a powrotem do rodzinnego kraju i domu.

Think free. Act free. Be free!

Tematem tegorocznego seminarium YES będzie wolność i jej różnorodne aspekty. Wolność objawia się bowiem w różnych formach, kształtach i rozmiarach. Oferuje nam wiele możliwości, a jednocześnie stawia granice, celem ochrony wolności innych.

Żyjemy w świecie, w którym wolność wciąż nie jest dobrem ogółu. W licznych miejscach wolności obywateli są ograniczane bądź całkowicie ignorowane. W reakcji na to europejska społeczność YFU chce pobudzić dyskusję na temat podstawowych wolności człowieka. Czy uważamy je za pewnik? Czy naprawdę zbadaliśmy wszystkie granice naszych wolności? Jakie są wolności, o które musimy jeszcze zawalczyć? Jak możemy wykorzystać nasze wolności do rozwiązywania problemów globalnych i europejskich? Jaką rolę może przyjąć w tym kontekście nasza organizacja?

YES 2017 ma na celu umożliwienie uczestnikom zbadania i ponownego odkrycia możliwości, jakie dają im swobody, które posiadają. Ma za zadanie zachęcić uczniów do korzystania z unikalnych doświadczeń i spostrzeżeń zdobytych na wymianie, aby umożliwić im tworzenie pozytywnych zmian na całym świecie.

YES 2017 odbędzie się w Werbellinsee w Niemczech w dniach od 26 czerwca do 30 czerwca 2017 r. Organizatorem wydarzenia są EEE-YFU, YFU Estonia i YFU Szwecja, z pomocą krajową YFU w Niemczech.

Poprzez sesje plenarne, warsztaty edukacyjne, a także zajęcia rozrywkowe, YES 2017 da uczestnikom wyjątkową okazję do wykorzystania ich potencjału jako globalnych obywateli. Będzie doświadczeniem przyczyniającym się do rozwoju młodych ludzi poprzez współną naukę i wolontariat w duchu międzynarodowej przyjaźni i współpracy. Jesteśmy pewni, że będzie niepowtarzalnym i wartym zapamiętania wydarzeniem.