Step Further – ciąg dalszy

Jak mogliście przeczytać w jednym z poprzednich wpisów, w ostatnich miesiącach zorganizowana została seria spotkań, będących ciągiem dalszym szkolenia „Step Further”, które odbyło się dzięki EEE-YFU w kwietniu 2016 r. Szkolenie skierowane było do osób zajmujących się w YFU pracą z wolontariuszami oraz ich koordynacją. Zgromadziło około dwudziestu uczestników zarówno z Europy, jak i państw Ameryki Łacińskiej.

Partnerom europejskim, którym nie udało się wysłać do Rygi swojego przedstawiciela, zaproponowano przeprowadzenie tzw. sharing eventu – weekendowego spotkania z uczestnikami szkolenia, skupiającego się na kwestiach uznanych za najważniejsze przez daną organizację.

W połowie grudnia do projektu przystąpiła organizacja YFU z Serbii. Trenerami zaproszonymi do przeprowadzenia warsztatów były Riikka Pasanen z YFU Finlandia oraz Marta Bednarczyk z YFU Polska. Spotkanie odbyło się w biurze YFU Serbia w Belgradzie.

Newsletter

Zapisz się do newslettera YFU!

Belgrad, Serbia

17-18 grudnia 2016 r.

Spotkanie z serbskimi wolontariuszami trwało półtora dnia. Obecnych było siedem osób, wśród których były zarówno osoby świeżo po powrocie wymiany, jak i zaangażowani wolontariusze, którzy z organizacją YFU w Serbii współpracują od samego momentu jej założenia.

Pierwszy dzień rozpoczął się autorefleksą uczestników nad tym, jak zaczęła się ich przygoda z wolntariatem oraz co sprawia, że pozostają aktywni do tej pory. Rozmawiali na temat istoty działalności wolontariackiej i analizowali siatkę wolontariuszy we własnym otoczeniu Zastanowili się także nad możliwościami, które organizacja YFU może oferować swoim członkom oraz jakie są czynniki, które hamują zaangażowanie wolontariuszy.

Druga część dnia dotyczyła przede wszystkim tematu uznania i doceniania wolontariuszy. Riikka Pasanen zapoznała uczestników z dwuczynnikową teorią motywacji Fredericka Herzberga oraz pojęciami takimi jak poszerzanie oraz wzbogacanie pracy. Ich znajomość ułatwia osobom na stanowiskach kierowniczych skuteczne motywowanie współpracowników oraz okazywanie im uzania.

Drugi dzień serbscy wolontariusze poświęcili na pracę nad sektorami działalności YFU, których rozwój jest ich zdaniem najistotniejszy. Następnie, rozpoczęli tworzenie zarysu planu działania, dzięki któremu zamierzone cele będą mogły zostać zrealizowane.

Ostatnią częścią spotkania była otwarta sesja Q&A, w trakcie której uczestnicy mogli porozmawiać z trenerkami na te tematy, które zostały uznane zaistotne dla rozwoju YFU Serbia, ale nie zostały zawarte w pierwotnym harmonogramie szkolenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania, trenerom oraz przybyłym uczestnikom.