Step Further

W kwietniu 2016 r. w Rydze miało miejsce 5-dniowie szkolenie pod nazwą „Step Further” (z j. angielskiego „krok naprzód”) przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za koordynację wolontariuszy w organizacji. Wzięło w nim udział wielu reprezentantów organizacji partnerskich YFU  w Europie i Ameryce Łacińskiej, w tym Marta Bednarczyk z YFU Polska.

Z różnych przyczyn niektóre organizacje YFU nie były w stanie oddelegować swoich wolontariuszy. Aby mimo wszystko przybliżyć im wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, niektórzy z uczestników obecnych w Rydze zapisali się do poprowadzenia serii mini-szkoleń, tzw. sharing events, obejmujących część materiału zrealizowanego przez trenerów EEE-YFU.

Pierwsze dwa z nich odbyły się dzięki zaproszeniu YFU Austria oraz YFU Holandia.

Newsletter

Zapisz się do newslettera YFU!

Wiedeń, Austria

12-13 listopada 2016 r.

Pierwszy „sharing event” miał miejsce w Wiedniu. Marta Bednarczyk i Riikka Pasanen z YFU Finlandia spotkały się z grupą zaangażowanych austriackich wolontariuszy, aby porozmawiać na szereg tematów związanych z wolontariatem. Szkolenie trwało 2 dni.

Pierwszy dzień obejmował zagadnienia związane z udziałem wolontariuszy w działalności organizacji, ich rolami oraz wydarzeniami przez nich organizowanymi. Uczestnicy cofnęli się myślami w czasie, aby przypomnieć sobie jak zaczęła się ich własna przygoda z wolontariatem. Rozmawiali o powodach, które motywują ludzi do dzielenia się swoim czasem i energią w ramach organizacji non-profit oraz o tym, co może wpływać negatywnie na ich zaangażowanie.

Jednym z zadań osób obecnych na szkoleniu było także przedstawienie obecnej struktury wolontariatu w YFU Austria oraz praca nad zmianami, które mogłyby zostać wprowadzone, aby poleszyć jej funkcjonowanie. Istotną kwestią, z punktu widzenia austriackiej organizacji, jest rozwój regionów. Obecnie wolontariusze YFU działają przede wszystkim w regionie stołecznym oraz w Insbrucku. Coraz większe zaangażowanie widoczne jest również ze strony specjalnego zespołu szkoleniowego „BRETT”, stworzonego z myślą o poprawie jakości organizowanych w ramach YFU Austria seminariów i warsztatów.

Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy badali różnorakie potrzeby, które napędzają ludzkie zachowania i poznali niektóre z popularnych teorii dot. motywacji. Rozmawiali także o przywództwie i zarządzaniu grupami, analizując typy osobowości i ról w zespole. Pod koniec spotkania, uczestnicy pracowali nad stworzeniem wspólnego planu działań, który pomoże im wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę w praktyce.

Atmosfera podczas weekendowego szkolenia była pełna entuzjazmu, motywacji i nowych pomysłów. Austriaccy wolontariusze pokazali, że prawdziwie zależy im na rozwoju YFU w ich kraju. Trzymamy kciuki!

Vinkeveen, Holandia

19 listopada 2016 r.

Drugi „sharing event” odbył się w biurze YFU Holandia w Vinkeveen. Tym razem było to spotkanie jednodniowe, a przybyli na nie przede wszystkim członkowie zarządu oraz starsi stażem wolontariusze organizacji. Temat szkolenia był ten sam, jednak ze względu na różne potrzeby organizacji, nacisk położony został na inne kwestie. Trenerkami były Marta Bednarczyk oraz Judith Alms z YFU Niemcy.

Początkiem szkolenia była dyskusja na temat istoty wolontariatu – czy powinniśmy postrzegać go jako działalność czysto altruistyczną, czy też należałoby przyznać, że każda działalność dobrowolna kierowana jest egoistyczną potrzebą? Rozważania te miały na celu sprowokowanie odmiennego spojrzenia na działalność wolontariuszy oraz uświadomienie uczestnikom powodów, dla których decydują się oni na zaangażowanie w YFU.

Kolejnym elementem spotkania była analiza czynników motywujących różne grupy wiekowe do działalności wolontariackiej oraz rozpoznanie elementów, które mogą motywować lub zniechęcać do dalszej aktywności. Uczestnicy szkolenia wcielili się chwilowo w role różnych typów wolontariuszy, aby od drugiej strony zastanowić się jak skutecznie zaangażować każdego z nich.

Istotna część dnia poświęcona została również na zebranie możliwie jak największej liczby pomysłów na to, w jaki sposób nagradzać i doceniać aktywnych wolontariuszy. Szczególny nacisk położony został właśnie na tę kwestię, jako że uznanie ze strony organizacji jest niezwykle ważne, kiedy mówimy o nieodpłatnej pracy.

Ostatnim elementem szkolenia było stworzenie jednolitej struktury ścieżek kariery dla wolontariuszy YFU Holandia. Chodzi tutaj o wizualne przedstawienie możliwośći rozwoju w ramach organizacji.