Szkolenie „Into the LOOP”

Zacznijmy od tego, czym jest LOOP. Jest to skrót, rozwijany w YFU jako Learning Outcomes of Orientation Programmes. Jest to tytuł dokumentu powstałego w latach 2011-2013 celem ujednolicenia struktur kształcenia pozaformalnego w kontekście programów wymiany YFU. Ideą przyświecającą twórcom LOOP było ustanowienie solidnych ram dla definicji, pojęć i treści, składających się na poszczególne seminaria realizowane przez YFU – zarówno dla uczniów z wymiany, rodzin goszczących, jak i rodzin naturalnych.

Ze względu na pojawienie się w ubiegłych latach nowej, globalnej wizji YFU oraz nowych celów edukacyjnych, LOOP wymagał uaktualnienia. W tym celu powstała komisja rewizyjna, mająca za zadanie dostosować przewidywane i planowane efekty uczenia się (ang. learning outcomes) w ramach seminariów YFU do współczesnych warunków i potrzeb uczestników.

Proces rewizji LOOP dobiega powoli ku końcowi, nadszedł więc czas, aby zapoznać z jego nową wersją jak najwięcej organizacji partnerskich YFU. W tym celu, jeszcze tego roku odbędą się trzy szkolenia regionalne dla tzw. orientation leaders, czyli prowadzących seminaria. Dzięki współpracy YFU Polska i EEE-YFU, jedno z tych szkoleń, pod nazwą „Into the LOOP”, odbędzie się w Polsce, 7-10 grudnia 2017.

Celem „Into the LOOP” jest przygotowanie (obecnych oraz przyszłych) prowadzących seminaria YFU do realizacji warsztatów z wykorzystaniem nowych ram edukacyjnych LOOP. Jednocześnie celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji uczestników z zakresu Edukacji na rzecz Globalnego Obywatelstwa (ang. Global Citizenship Education). W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w prowadzeniu zajęć wykorzystujących metodologię edukacji pozaformalnej, zaprojektowania własnych warsztatów i ćwiczeń, oraz nawiązania międzynarodowej współpracy z wolontariuszami i pracownikami YFU z Europy i Ameryki Łacińskiej.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, w którym znaleźć można więcej informacji na temat wydarzenia. Zgłoszenia na szkolenie należy wysłać na adres e-mail zawarty w formularzu nie później niż do 22 października.

 

1679_spain_2016_stud_cgworkshopatwork