Warunki

jakie należy spełnić, aby zostać rodziną goszczącą

 • Wszyscy członkowie rodziny muszą chcieć gościć ucznia i przyjąć go jak pełnoprawnego członka swojej rodziny, wraz z prawami i obowiązkami.
 • Uczeń z wymiany musi mieć własne łóżko, miejsce na rzeczy osobiste oraz miejsce do odrabiania lekcji. Dobrze jest móc zapewnić uczniowi własny pokój, ale może on też dzielić pokój z rodzeństwem tej samej płci.
 • Należy zapewnić uczniowi 3 posiłki dziennie oraz opiekę i pomoc w adaptacji w Polsce poprzez m.in. wdrożenie w życie codzienne w domu i w szkole, pomoc w nauce j. polskiego itd.

Rodziny goszczące YFU mogą przybierać wszelkie możliwe rozmiary i kształty – nie muszą pasować do tradycyjnego modelu, na który składają się mama, tata oraz dzieci. Rodziną goszczącą mogą zostać również rodzice, którzy nie posiadają dzieci lub których dzieci wyprowadziły się już z domu, jak również samotne matki i ojcowie. Wszystkich zapraszamy do udziału w naszym programie dla rodzin goszczących.

WSPARCIE

YFU Polska zapewnia:

 • program, w którym bierze udział uczeń: seminaria, kurs językowy, spotkania i wycieczki,

 • umieszczenie ucznia w odpowiedniej szkole (najczęściej tej samej, do której chodzi rodzeństwo goszczące),

 • opłatę za ubezpieczenie szkolne,

 • opiekę wolontariusza, który służy pomocą rodzinie goszczącej i uczniowi z wymiany,

 • wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i wolontariuszy YFU,

 • ubezpieczenie ucznia na wypadek choroby lub wypadku,

 • możliwość udziału rodzeństwa goszczącego we wszystkich seminariach i wycieczkach na koszt YFU Polska.

OBOWIĄZKI

ucznia z wymiany

W trakcie pobytu w Polsce uczeń z wymiany ma obowiązek:

 • uczestniczenia w życiu codziennym rodziny goszczącej,

 • akceptowania i przestrzegania zasad panujących w domu rodziny goszczącej oraz zasad YFU,

 • uczęszczania do szkoły i przykładania się do obowiązków szkolnych,

 • nauki języka polskiego,

 • poznawania kultury polskiej,

 • aktywności w szkole i poza nią (zajęcia dodatkowe, hobby, sport itp.),

 • reprezentowania swojej kultury w rodzinie i szkole,

 • ponoszenia wydatków związanych z ubiorem, dojazdem do szkoły, przyborami i materiałami szkolnymi, kosmetykami, zajęciami dodatkowymi oraz drobnymi przyjemnościami (np. wyjścia do kina, słodycze, wycieczki szkolne) z kieszonkowego otrzymywanego od rodziców naturalnych.