Fields marked with an * are required

Okresowy kontakt z uczniem z wymiany

Dane opiekuna


Dane ucznia

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania, przydatne podczas rozmowy z uczniem. Jeżeli kontakt z uczniem utrzymywany jest regularnie, nie ma potrzeby odpowiadania na wszystkie pytania.

Rodzina

 • Jaki stosunek ma uczeń do rodziców i rodzeństwa goszczącego?
 • Czy uczeń ma wystarczająco jedzenia i czy jest ono dobre?
 • Jak idzie uczniowi dostosowanie do zasad panujących w domu?

Szkoła

 • Jakie są relacje ucznia z kolegami z klasy?
 • Czy profil klasy, do której uczęszcza uczeń jest odpowiedni?
 • Jak funkcjonuje komunikacja z nauczycielami?
 • Czy plan lekcji i oferowane przez szkołę zajęcia odpowiada uczniowi?
 • Czy uczeń jest aktywny w szkole, czy też potrzebuje wsparcia w tym zakresie?

Czas wolny

 • Czy uczeń jest zadowolony z tego, jak spędza czas wolny?
 • Jak uczeń spędza czas wolny w Polsce?
 • Czy uczeń próbował znaleźć sobie nowe zainteresowania i hobby, czy potrzebuje w tym zakresie pomocy i motywacji?

Życie w Polsce

 • Czy uczeń robi postępy w nauce języka polskiego?
 • Czy uczeń potrzebuje motywacji do nauki języka polskiego?
 • Czy uczeń bierze aktywny udział w życiu społeczności?
 • Czy uczeń stara się poznać lokalną kulturę?

 

Zapis kontaktu z uczniem

Zapis obserwacji po kontakcie z uczniem.
Maksymalna długość 5000 znaków.

Zapis w języku obcym umożliwi sprawniejsze przekazywanie informacji organizacji partnerskiej.

Wrażenie na podstawie dotychczasowych relacji z uczniem.