Fields marked with an * are required

Okresowy kontakt z rodziną goszczącą

Dane opiekuna


Dane rodziny goszczącej

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania, przydatne podczas rozmowy z rodziną goszczącą. Jeżeli kontakt z rodziną utrzymywany jest regularnie, nie ma potrzeby odpowiadania na wszystkie pytania.

Rodzina

 • Jaka jest relacja między poszczególnymi członkami rodziny a uczniem?
 • Jak idzie uczniowi nauka zasad panujących w domu?
 • Czy uczeń zachowuje się zgodnie z zasadami panującymi w domu?
 • Czy uczeń spełnia oczekiwania rodziny?

Szkoła

 • Jak uczeń radzi sobie w szkole?
 • Jak funkcjonuje komunikacja rodziny ze szkołą?
 • Czy uczeń uczęszcza na jakieś zajęcia pozalekcyjne?
 • Czy rodzina pomaga uczniowi w nauce?

Czas wolny

 • Jak uczeń spędza czas wolny w Polsce?
 • Czy rodzina goszcząca zadowolona jest z tego jak uczeń spędza czas wolny?
 • Czy uczeń znalazł sobie nowe zainteresowania i hobby, czy potrzebuje w tym zakresie pomocy i motywacji?

Życie w Polsce

 • Czy występują znaczące różnice w oczekiwaniach rodziny goszczącej i ucznia wobec siebie nawzajem?
 • Jak funkcjonuje komunikacja rodziny z uczniem?
 • Czy uczeń robi postępy w nauce języka polskiego?
 • Czy rodzina może otwarcie rozmawiać z uczniem na temat potencjalnych problemów?

 

Zapis kontaktu z rodziną goszczącą

Zapis obserwacji po kontakcie z rodziną.
Maksymalna długość 5000 znaków.

Zapis w języku obcym umożliwi sprawniejsze przekazywanie informacji organizacji partnerskiej.

Wrażenie na podstawie dotychczasowych relacji z rodziną goszczącą.