Coloured Glasses w Żórawinie

Dzięki współpracy z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, w dniach 26-27 kwietnia wolontariusze YFU przeprowadzą serię warsztatów dla młodzieży na temat tolerancji i komunikacji międzykulturowej. Zajęcia poprowadzone zostaną we wszystkich sześciu klasach.

Czym są warsztaty Coloured Glasses?

Warsztaty „Coloured Glasses” mają na celu promowanie świadomego i aktywnego zaangażowania w dyskusję na temat podstawowych wartości naszego społeczeństwa, a także umożliwienie międzykulturowego doświadczenia również tym osobom, które nie biorą udziału w wymianie YFU. Prowadzą do uwrażliwienia młodzieży na ważne problemy współczesnego świata, takie jak nierówności społeczne czy uprzedzenia i dyskryminacja wobec osób reprezentujących odmienną kulturę. Chcemy, aby dzięki współpracy z nami, młodzi ludzie czuli i rozumieli potrzebę tolerancji oraz zrozumienia wobec osób o innych zwyczajach i tradycjach.

Warsztaty realizowane są w oparciu o metodologię nauczania pozaformalnego (ang. non-formal learning). W trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach, grach i interaktywnych ćwiczeniach, które umożliwiają im na przybliżenie oraz bardziej bezpośrednie doświadczenie omawianych zagadnień.

Warsztaty „Coloured Glasses”, podobnie jak działalność YFU, organizowane są na zasadzie non-profit. Prowadzone są one przez przeszkolonych pracowników i wolontariuszy.

Jeżeli chcesz, aby warsztaty „Coloured Glasses” odbyły się również w Twojej szkole, napisz do nas!