Changemakers! Academy

Jak zachęcić młodych ludzi do odpowiedzialnej postawy społecznej? Jak włączyć tematykę globalnego obywatelstwa w działalność edukacyjną YFU?

Odpowiedzi na te pytania przyniesie Changemakers! Academy, międzynarodowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 5-12 maja 2017 r. w miejscowości Mollina w Hiszpanii.

Majowe szkolenie EEE-YFU to wydarzenie nastawione na kształtowanie liderów i odpowiedzialnych przedstawicieli organizacji oraz edukację w zakresie przeprowadzenia kampanii społeczniych. Szkolenie poruszy liczne aspekty Globalnego Obywatelstwa, takie jak zmagania o poszanowanie praw człowieka, szacunek do różnorodności kulturowej czy zwalczanie niesprawiedliwości społecznej.

Changemakers! Academy to forma treningu, mająca zmotywować i wesprzeć wolontariuszy w drodze do tworzenia pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu – pomogą im w tym zaproszeni eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem i wiedzą.

Jednym z głównych zamierzeń organizatorów szkolenia jest przygotowanie uczestników do poprowadzenia 4 regionalnych szkoleń, które odbędą się jesienią tego roku. Spotkania te skierowane będą do wolontariuszy, którzy w ramach YFU w swoim kraju organizują i prowadzą seminaria dla młodzieży. Ich celem będzie zapoznanie szerokiej grupy edukatorów z systemem LOOP (ang. Learning Outcomes for Orientation Programmes) oraz zmianami, które zostaną do niego wprowadzone w bieżącym roku.

LOOP stanowi ramy edukacyjne dla seminariów prowadzonych przez wszystkie organizacje YFU na świecie i zawiera szczegółowe wytyczne dotycząte tego, jaką wiedzę i umiejętności powinny pozyskać osoby biorące w nich udział.  Zmiany, które zostaną wprowadzone na przestrzeni roku 2017 mają na celu dostosowanie działalności edukacyjnej YFU do współczesnych realiów oraz międzykulturowego krajobrazu świata i wyzwań z nim związanych. W systemie LOOP zawarta zostanie także tematyka globalnego obywatelstwa oraz praw człowieka, które do tej pory nie zajmowały kluczowego miejsca podczas warsztatów YFU.

Realizacja szkolenia możliwa jest dzięki wsparciu European Youth Foundation i Rady Europy.